17.3.11

"MÉS ACCIÓ PER MARTORELLES" nou partit al poble

Encapçalat per en Ramón Galí i en Pere Ribas, es presenta a Martorelles un nou partit independent amb el nom de "MÉS ACCIÓ PER MARTORELLES".
Aquest es el comunicat de constitució:
-
Som un grup de persones inquietes amb autonomia significativa, grup independent i no vinculat a cap partit.
El nostre objectiu és presentar-nos a les eleccions municipals amb voluntat de millorar la gestió, la transparència, la participació i trajectòria de Martorelles, per tal d’aportar una ACCIÓ DE CANVI REAL .
Davant els problemes generats, no resolts i acumulats durant aquests anys, afrontem el repte d’aportar al poble
progrés i sostenibilitat. Hi ha molta feina per fer, volem fer-la .